O nás

Ing. Miloš Horvát konateľ spoločnosti

Ing. Miloš Horvát
konateľ spoločnosti


Dňa 28.9.1990 som začal, ako fyzická osoba podnikateľ, podnikať v oblasti technických zariadení budov, čiže klimatizácie, vetrania, kúrenia a zdravotechniky. Najskôr to boli projekčné služby a neskôr začala firma poskytovať aj obchodné a realizačné služby a servis. Vzhľadom k požiadavkám verejných súťaží v tomto období, kde sa vyžadovali, resp. uprednostňovali vo výberových konaniach právnické osoby, bola dňa 29.11.1994 založená spoločnosť HORVÁT s.r.o., do ktorej od začiatku roka 1995 prešli všetky služby aj so zamestnancami. Podnikanie fyzickej osoby som v roku 1995 ukončil.

Z dôvodu legislatívy, ktorá zakazovala mať v portfóliu projekciu a realizáciu toho istého oboru, bola v roku 2001 dňa 26.9. založená spoločnosť HORVÁT klimatizácia a vetranie s.r.o., do ktorej prešli služby realizácie. V pôvodnej spoločnosti HORVÁT s.r.o. zostali služby projekcia a obchod.
Do konca roku 2002 bol zákaz poskytovať súčasne projekčné i realizačné služby z legislatívy zrušený a tak služby projekcia a obchod prešli opäť pod jednu spoločnosť HORVÁT klimatizácia a vetranie s.r.o.

Od 1.1.2011 došlo k rozdeleniu spoločnosti na dva samostatné subjekty a to:

  1. HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o. (projekcia, realizácia a servis v oblasti TZB)
  2. HORVÁT kúrenie voda plyn s.r.o. (obchodná spoločnosť v oblasti TZB)

Vzhľadom k prepadu obchodnej činnosti hlavne veľkoobchodu z dôvodu poklesu stavebnej produkcie na Slovensku v čase krízy bola firma HORVÁT kúrenie voda plyn dňom 1.6.2012 zrušená zlúčením s firmou HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o. Zároveň bola k tomuto dátumu ukončená veľkoobchodná činnosť kúrenie, voda plyn. Do konca roku 2012 bola v prevádzke iba maloobchodná činnosť, no aj tú som k dátumu 31.12.2012 ukončil.

Od 1.1.2013 v sídle na Bánovskej ceste 11 pôsobia opäť dve spoločnosti:

  1. HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o. má vo svojom portfóliu poskytovaných služieb projekciu, realizáciu a servis v oblasti TZB
  2. HORVÁT trade s.r.o. je iba  obchodná spoločnosť v oblasti vzduchotechnika, filtre, centrálne vysávače a okrajovo kúrenie, voda, plyn

Naším poslaním je poskytovať vám aj naďalej komplexné služby v oblasti klimatizácie, vetrania, kúrenia, vody a plynu dvomi samostatnými spoločnosťami HORVÁT (jedna otcova fungujúca od roku 1990 a druhá synova od roku 2013) podľa požiadavky našich zákazníkov a to svojimi službami:

  • projekcia, realizácia a servis klimatizácie, vetrania, kúrenia a plynu
  • maloobchodná činnosť v oblasti klimatizácia, vetranie, kúrenie, voda, plyn a centrálne vysávače

Od 2.1.2014 je členom skupiny HORVÁT Group aj novozaložená spoločnosť HORVÁT servis, s.r.o. Do tejto spoločnosti prejdú zamestnanci z firmy HORVÁT klimatizácia a vetranie s.r.o., ktorí sa venujú výhradne servisu a opravám klimatizácií a vetrania. Dôvodom k tejto zmene je rozšírenie servisu a opráv u našich zákazníkov na komplexné služby servisov a oprav Technických zariadení budov (ďalej len TZB) a to rozšírenie o kúrenie, kotle, revízie komínov, elektroinštalácie, vodu a kanalizácie. Nebude to všetko hneď od začiatku. Postupne budeme rozširovať služby servisu všetkých odborov TZB u našich súčasných a aj budúcich zákazníkov.

1.2. 2015 udelila NiSSR  firme HORVÁT s.r.o. členovi skupiny HORVÁT group pečať stability.

19.5.2015 udelila firma Bisnode členovi HORVAT s.r.o. certifikát Solventnej firmy a zaradila ju do Registra solventných firiem v SR.

Budeme sa tešiť, ak sa osobne presvedčíte o kvalite výrobkov a služieb, ktoré poskytujeme viac ako 25 rokov.

Dajte nám aj Vy šancu a vyskúšajte naše služby.